خرید ویلا با آب کشاورزی

آب به عنوان مایع حیات می تواند به زمین زیبایی ، طراوت و سرسبزی ببخشد ، با سهمیه اب کشاورزی نگران کمبود آب برای آبیاری درختان و پر کردن آّب استخر ویلای خود نباشد .

 

ویلا زیر قیمت فروش فوری